Prawo rodzinne

pexels-victoria-borodinova-1620616 (1)

Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem

Każdy rodzic ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest atrybutem niezależnym od władzy rodzicielskiej, co oznacza, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może ubiegać się o kontakty. W przypadku, gdy drugi rodzic utrudnia pierwszemu kontaktowanie się z dzieckiem, ten może wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

We wniosku należy wskazać formę kontaktów, czas ich trwania i częstotliwość. Zauważyć przy tym należy, że kontakty te mogą polegać nie tylko na spotkaniach, ale też na prawie kontaktowania się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym także drogą elektroniczną.

Jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd może ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem, a nawet zakazać utrzymywania kontaktów, jeżeli zagrażają i naruszają one dobro dziecka. Kwestia kontaktów musi być obligatoryjnie uregulowana w wyroku orzekającym rozwód bądź separację małżonków, co nie wyklucza ich późniejszej zmiany w odrębnym postępowaniu. Można też zainicjować samodzielne postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed właściwym sądem rejonowym – wydziałem rodzinnym i nieletnich.

Opłata sądowa od wniosku jest stała i wynosi 40zł.