Prawo rodzinne

pexels-karolina-grabowska-4968395 (1)

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten trwa do momentu uzyskania przez dziecko przedmiotowej samodzielności, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez nie pełnoletniości.

Kwota alimentów musi być odpowiednia, co oznacza, że musi odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, jak też możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Wszystkie te okoliczności należy udowodnić przed sądem- na przykład za pomocą zaświadczeń lekarskich, faktur VAT oraz innych dokumentów potwierdzających wydatki, czy też uzyskiwane dochody, jak też zeznaniami świadków. Obowiązek alimentacyjny może być także realizowany poprzez osobiste starania w wychowanie i opiekę nad dzieckiem.