Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Arendt świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

 

§ PRAWO CYWILNE:

 

PRAWO RODZINNE

– w szczególności:

 

PRAWO RZECZOWE

– w szczególności:

 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o eksmisję

 

PRAWO SPADKOWE

– w szczególności:

 

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

– w szczególności:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów
 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów
 • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi

 

PRAWO PRACY

– w szczególności:

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

 

§ PRAWO KARNE

– w szczególności:

 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

 

§ PRAWO KARNE WYKONAWCZE

– w szczególności:

 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • sprawy o dozór elektroniczny
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

 

§ PRAWO WYKROCZEŃ

– w szczególności:

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

 

§ PRAWO ADMINISTRACYJNE

– w szczególności:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

 

§ PRAWO GOSPODARCZE

– w szczególności:

 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • polubowna i sądowa windykacja należności
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej

 

Kancelaria Adwokat Marty Arendt obejmuje zakresem swego działania nie tylko Białystok, ale także inne miasta ościenne m.in: Suwałki, Łomża, Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo, Hajnówka, Sokółka, Łapy, Siemiatycze, Kolno, Mońki, Wasilków, Czarna Białostocka, Wysokie Mazowieckie, Dąbrowa Białostocka, Choroszcz, Sejny, Ciechanowiec, Supraśl, Brańsk, Szczuczyn, Michałowo, Knyszyn, Czyżew, Krynki, Zabłudów, Lipsk, Stawiski, Szepietowo, Suchowola, Nowogród, Drohiczyn, Tykocin, Goniądz, Jedwabne, Rajgród, Kleszczele oraz Suraż.

Po uzgodnieniu warunków, możliwe jest także prowadzenie sprawy w każdym mieście kraju.