Temat: wpólność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Dodano dnia:

Rozdzielność majątkowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków i którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie. Rozdzielność majątkową można ustanowić jeszcze przed przed … Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Dodano dnia:

Kiedy powstaje wspólność majątkowa? Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy prawa ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to co do zasady, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności przez chociażby jednego z małżonków, wchodzą w … Czytaj więcej