Temat: własność rzeczy

Rozdzielność majątkowa

Dodano dnia:

Rozdzielność majątkowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków i którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie. Rozdzielność majątkową można ustanowić jeszcze przed przed … Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości

Dodano dnia:

Jedną z form nabycia nieruchomości na własność jest instytucja zasiedzenia. Co do zasady zasiedzieć można każdą nieruchomość – zarówno gruntową, jak i budynek, a nawet nieruchomość lokalową. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest także zasiedzenie użytkowania wieczystego bądź współwłasności. Aby … Czytaj więcej