Temat: prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa

Dodano dnia:

Rozdzielność majątkowa jest małżeńskim ustrojem majątkowym, w którym nie występuje majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków i którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie. Rozdzielność majątkową można ustanowić jeszcze przed przed … Czytaj więcej

Prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem

Dodano dnia:

Każdy rodzic ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek do kontaktów z dzieckiem. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest atrybutem niezależnym od władzy rodzicielskiej, co oznacza, że nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może ubiegać się o kontakty. W przypadku, gdy … Czytaj więcej

Podział majątku wspólnego małżonków

Dodano dnia:

Kiedy powstaje wspólność majątkowa? Od momentu zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy prawa ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to co do zasady, że wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności przez chociażby jednego z małżonków, wchodzą w … Czytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Dodano dnia:

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten trwa do momentu uzyskania przez dziecko przedmiotowej samodzielności, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez nie pełnoletniości. Kwota alimentów musi być … Czytaj więcej

Pozew o rozwód

Dodano dnia:

Jedną z form ustania małżeństwa jest rozwiązanie go przez orzeczenie rozwodu. Możliwe jest to w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, co oznacza ustanie trzech więzi – ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej. W wyroku orzekającym rozwód sąd … Czytaj więcej