Zasiedzenie nieruchomości

Dodano dnia:

Zasiedzenie nieruchomościJedną z form nabycia nieruchomości na własność jest instytucja zasiedzenia. Co do zasady zasiedzieć można każdą nieruchomość – zarówno gruntową, jak i budynek, a nawet nieruchomość lokalową. W ściśle określonych przypadkach możliwe jest także zasiedzenie użytkowania wieczystego bądź współwłasności.

Aby nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia, należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

  • posiadać nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny
  • wykazać się odpowiednio długim i określonym ustawowo terminem posiadania

Posiadanie samoistne to faktyczne władanie nieruchomością jak właściciel. Posiadacz winien zatem wykonywać faktyczne uprawnienia składające się na treść prawa własności samodzielnie i w sposób nieskrępowany.

Samoistne posiadanie musi trwać nieprzerwanie przez określony ustawą czas:

  • 20 lat w przypadku posiadania nieruchomości w dobrej wierze
  • lub 30 lat w przypadku posiadania nieruchomości w złej wierze

Sądem właściwym w sprawie o zasiedzenie jest sąd rejonowy miejscowo właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

Od wniosku pobierana jest stała opłata sądowa w kwocie 2000zł.