Porady on-line

Kancelaria świadczy również porady prawne poprzez elektroniczną obsługę Klienta.

W ramach porad elektronicznych Kancelaria opracowuje opinie i informacje prawne oraz różnego rodzaju pisma, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i przedsądowych.


Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

  • Wypełnić poniższy formularz oraz załączyć skany niezbędnych do udzielenia porady prawnej dokumentów.
  • Podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który ma być wysłana odpowiedź.
  • Oczekiwać zwrotnej odpowiedzi z zaproponowanym wynagrodzeniem za daną usługę.
  • W przypadku akceptacji zaproponowanego przez Kancelarię wynagrodzenia, dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii o numerze: 15 1050 1823 1000 0092 6179 1546 (PL15 1050 1823 1000 0092 6179 1546 ; SWIFT/BIC: INGBPLPW).

 

Odpowiedź na zapytanie udzielana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty- w terminie maksymalnym do 48 h. Termin ten może ulec zmianom w przypadku zawiłego charakteru sprawy,  zlecenia Kancelarii sporządzenia pisma, bądź z powodu przesłania przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, koniecznych do udzielenia porady prawnej. W takim przypadku Kancelaria informuje o możliwym najszybszym terminie wykonania przedmiotowej usługi.

Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Klient otrzymuje wynik pracy Kancelarii na wskazany przez siebie adres mailowy.

Faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, zgodnie z wskazanymi przez niego danymi osobowymi i następnie wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Kancelaria może odmówić wykonania usługi na rzecz Klienta.

Kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (bądź bezpośrednio na adres e-mail Kancelarii) Klient oświadcza, że wysyłając wiadomość i oczekując odpowiedzi, zgadza się na przetworzenie swoich danych w systemie Kancelarii. Dane te będą przechowywane tylko w celu udzielenia porady prawnej.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat

Treść wiadomości

Dołącz wymagane pliki